پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ما متعالی می اندیشیم و متعالی عمل می نمائیم

هدف بنیادین

مشارکت در توسعه پایدار کشور از طریق انتقال پاک،ایمن، پایدار و بهره ور گاز

چشم انداز

برترین منطقه عملیات انتقال گاز کشور در افق 1404

ماموریت

انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی

منشور اخلاقی کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران

 

ما كاركنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز به همراه کارکنان شركت انتقال گاز ايران با باور و اعتقاد قلبي و با هدف ايجاد فرهنگ همسوي منافع طرفين از طريق اهداف شخصي و سازماني و ارتقاي سطح سلامت اداري براي ارايه خدمات ارزشمند و جلب رضايت مخاطبان اعم از كاركنان ، ذينفعان، مشتريان، تامين كنندگان كالا و خدمات و... و همچنين ارج نهادن به حقوق آنان كه همانا رضايت خداوند است ، براصول اعتقادي دوازده گانه زير، هم پيمان شده و درجهت فراهم نمودن بستر لازم براي تعهد و بهره‌گيري از دانش و مهارت هاي فردي و توسعه قابليت در راستاي استراتژي و خط مشي سازمان و اعتلاي فرهنگ كشور و ميهن عزيزمان با عزمي راسخ، خودمان را در توفيق خدمت رساني و كوشش براي اجابت درخواست هاي مردم ، پايبند مي دانيم.

خدا محوري
با اعتقاد قلبي به ذاتي كه جامع همه كمالات است و آن كمالات را به طور مطلق دارد، خداوند را همواره ناظر بر اعمال ، گفتار و باورهايمان دانسته و رستگاري و سعادت را همانا قرب الهي مي دانيم، پس رعايت تقوي و رضايت الهي را سر لوحه كارهايمان قرار داده ايم.

ولايت مداري
با اعتقاد به اينكه ولايت فقيه از امور عقلايي بوده و اعتبار شرعي آن به استمرار ولايت رسول الله و احكام الهي است، ضمن تاسي از آيه  شريفه (( يا ايها الذين امنو اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم)) بر اين باوريم كه سعادت دنيا و آخرت در سايه پيروي و اطاعت عملي از ولايت مطلقه فقيه تحقق مي يابد.

تعهد و صداقت
بر اين باوريم كه خداوند حكيم است (( كسي كه تمام افعالش صحيح ، استوار و خالي از فساد و خطاست)) بر همين اساس خود را مسلماني متعد به انجام فرامين الهي ، آموزه هاي قرآن كريم و سيره پيامبر اسلام(ص) و سنت ائمه معصومين دانسته و در اين مسير ، كوچكترين مماشاتي نكرده و اصلاح جامعه را در اصلاح خود مي دانيم و در برخورد و مواجه با مخاطبين با ظرافت و ابزار صبوري و مراودت رفتار خواهيم نمود.

وقت شناسي
با علم به اينكه (( او شاهد و حاضر در همه جاست)) ضمن حضور به هنگام و مطابق با برنامه در محل كار و رعايت آراستگي ظاهري، سعي خواهيم نمود، نمونه شايسته اي از نظم و انظباط فردي و اجتماعي باشيم.

خوشرويي و فروتني
با اعتقاد به صفت خاشع بودن پرورگار و اينكه (( خضوع و خشوع از صفات  قلبي است و ثمراتش بر اعضا و جوارح نمايان مي شود))، اصل  فروتني ، متانت و خوشرويي در مقابل ديگران و احترام به حقوق و منافع منابع انساني و ارباب رجوع را مبناي كارمان قرار داده و در جهت احترام به كرامت انسان ها تلاش مي كنيم.

وجدان كاري
باور داريم كه پروزدگار شكور(( اعمال نيك بندگان را ارج مي نهد و به بهترين گونه پاداش مي دهد)) از اين رو وجدان كاري و ارايه خدمات با كيفيت و مناسب را سرلوحه كارمان قرار داده و از هر گونه اتلاف وقت و تشريفات اداري دست و پا گير خودداري كرده و آن را مصداق تضييع حقوق مردم مي دانيم.

قانون مداري
اعتقاد داريم كه ((قرآن به عنوان كتاب قانون بوده و براساس آن داوري مي كند)) پس ضمن پيروي از سياست هاي دولت از طريق انجام تكاليف قانوني متناسب با سازو كارهاي تعريف شده ، رعايت كامل موازين و معيارهاي اسلامي و قانوني و پيروي از سيره و سنت رسول اعظم (ص) ، بهبود مستمر و ارتقاي بهره وري براي رسيدن به پيشرفت و توسعه مداوم ، را سرحوله ذهن و انديشه خود  قرار داده ايم.

خدمتگذاري
با تاسي از روايت من لم يشكر المخلوق ،لم يشكر الخالق ( رضايت خالق در گرو رضايت مخلوق است) ، بر خود فرض مي دانيم براساس اصل مشتري مداري، صداقت ، رافت،دقت ،سرعت و نظم ، خدمت به جامعه و پاسخگويي به آنان چيزي جز تكليف الهي و وظيفه انساني و قانوني نبوده.

مشاركت و كارگروهي
با تاسي از ايه شريفه " و امرهم شوري بينهم " و اعتقاد به حفظ وحدت و يكپارچگي در سايه خرد جمعي  و مشاركت همگاني و برقراي فضايي سرشار از اعتماد متقابل ، ما را در دستيابي به رسالت خطيري كه در برابر اعتلاي جامعه خويش و همچنين ارتقاي نسل حاضر و نسل هاي آينده بر عهده داريم ، رهنمود مي نمايد .

امانت داري
باور داريم كه خداوند حفيظ ( خود بهترين و بزرگترين امين و نگهبان است ) پس اعتقاد به امانت داري و رعايت انصاف و شايسته سالاري بر مبناي عدالت و پرهيز از تبعيض به عنوان يك اصل موثر در تحقق و دستيابي به اهداف عاليه شركت در سر لوحه كار ما قرار گرفته است  .

دانش افزايي
با الهام از سخن پيامبر اسلام ‹‹ اطلبو العلم من المهد الي اللحد››، همواره در راستاي ارتقاي دانش و افزايش آموخته ها ،  پرورش مهارت هاي فردي و بهبود ديدگاه‌هاي خود تلاش كرده و نوآوري و خلاقيت را سر لوحه انديشه خويش قرار داده‌ايم.

صرفه جويي
اصل كلي جلوگيري از ولخرجي ها و تضييع اموال جامعه، مبارزه با اسراف در اموال و اقتصاد، حركت به سمت اختيار فرهنگ مصرف بهينه، كارآمد و ثمر بخش، ارج نهادن به زنجيره ارزش هاي توليد و مصرف، پيشگيري از بروز ضررهاي اقتصادي كه منجر به عقب ماندگي و وارد شدن لطمه هاي اقتصادي و فرهنگي مي‌گردد و تلاش در جهت حفظ منابع و ذخاير كشور براي نسل هاي آينده، در سرلوحه كار ما قرار گرفته است.

و كلام آخر بر اساس آيه شريفه ‹‹ الم يعلم بان الله يري››، بود و نبود كسي در انجام كارمان دخالت ندارد و همواره در پي رضايت خداوند متعال هستيم.

تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع/  تحليل سيستم ها و مديريت انرژي
1398/08/28

 

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0