پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

راه های ارتباطی با ما
آدرس:
مشهد مقدس - بلوار شاهنامه - شاهنامه 35 (شهید شعبانی)
مجتمع شهید باقری - کد پستی: 9357189915
مرکز تلفن (شبانه روزی): 33658520 - 051
 
تماس با ما
مرکز تلفن (شبانه روزی): 29 الی 33658520-051
تلفن دبیرخانه: 18 الی 33004117-051
نمابر دبیرخانه: 33656898-051
دفتر مدیریت: 33004001-051
روابط عمومی: 23 الی 33004121-051
 

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0