پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منشور اخلاقی کارکنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران

 

ما كاركنان منطقه چهار عملیات انتقال گاز به همراه کارکنان شركت انتقال گاز ايران با باور و اعتقاد قلبي و با هدف ايجاد فرهنگ همسوي منافع طرفين از طريق اهداف شخصي و سازماني و ارتقاي سطح سلامت اداري براي ارايه خدمات ارزشمند و جلب رضايت مخاطبان اعم از كاركنان ، ذينفعان، مشتريان، تامين كنندگان كالا و خدمات و... و همچنين ارج نهادن به حقوق آنان كه همانا رضايت خداوند است ، براصول اعتقادي دوازده گانه زير، هم پيمان شده و درجهت فراهم نمودن بستر لازم براي تعهد و بهره‌گيري از دانش و مهارت هاي فردي و توسعه قابليت در راستاي استراتژي و خط مشي سازمان و اعتلاي فرهنگ كشور و ميهن عزيزمان با عزمي راسخ، خودمان را در توفيق خدمت رساني و كوشش براي اجابت درخواست هاي مردم ، پايبند مي دانيم.

خدا محوري
با اعتقاد قلبي به ذاتي كه جامع همه كمالات است و آن كمالات را به طور مطلق دارد، خداوند را همواره ناظر بر اعمال ، گفتار و باورهايمان دانسته و رستگاري و سعادت را همانا قرب الهي مي دانيم، پس رعايت تقوي و رضايت الهي را سر لوحه كارهايمان قرار داده ايم.

ولايت مداري
با اعتقاد به اينكه ولايت فقيه از امور عقلايي بوده و اعتبار شرعي آن به استمرار ولايت رسول الله و احكام الهي است، ضمن تاسي از آيه  شريفه (( يا ايها الذين امنو اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم)) بر اين باوريم كه سعادت دنيا و آخرت در سايه پيروي و اطاعت عملي از ولايت مطلقه فقيه تحقق مي يابد.

تعهد و صداقت
بر اين باوريم كه خداوند حكيم است (( كسي كه تمام افعالش صحيح ، استوار و خالي از فساد و خطاست)) بر همين اساس خود را مسلماني متعد به انجام فرامين الهي ، آموزه هاي قرآن كريم و سيره پيامبر اسلام(ص) و سنت ائمه معصومين دانسته و در اين مسير ، كوچكترين مماشاتي نكرده و اصلاح جامعه را در اصلاح خود مي دانيم و در برخورد و مواجه با مخاطبين با ظرافت و ابزار صبوري و مراودت رفتار خواهيم نمود.

وقت شناسي
با علم به اينكه (( او شاهد و حاضر در همه جاست)) ضمن حضور به هنگام و مطابق با برنامه در محل كار و رعايت آراستگي ظاهري، سعي خواهيم نمود، نمونه شايسته اي از نظم و انظباط فردي و اجتماعي باشيم.

خوشرويي و فروتني
با اعتقاد به صفت خاشع بودن پرورگار و اينكه (( خضوع و خشوع از صفات  قلبي است و ثمراتش بر اعضا و جوارح نمايان مي شود))، اصل  فروتني ، متانت و خوشرويي در مقابل ديگران و احترام به حقوق و منافع منابع انساني و ارباب رجوع را مبناي كارمان قرار داده و در جهت احترام به كرامت انسان ها تلاش مي كنيم.

وجدان كاري
باور داريم كه پروزدگار شكور(( اعمال نيك بندگان را ارج مي نهد و به بهترين گونه پاداش مي دهد)) از اين رو وجدان كاري و ارايه خدمات با كيفيت و مناسب را سرلوحه كارمان قرار داده و از هر گونه اتلاف وقت و تشريفات اداري دست و پا گير خودداري كرده و آن را مصداق تضييع حقوق مردم مي دانيم.

قانون مداري
اعتقاد داريم كه ((قرآن به عنوان كتاب قانون بوده و براساس آن داوري مي كند)) پس ضمن پيروي از سياست هاي دولت از طريق انجام تكاليف قانوني متناسب با سازو كارهاي تعريف شده ، رعايت كامل موازين و معيارهاي اسلامي و قانوني و پيروي از سيره و سنت رسول اعظم (ص) ، بهبود مستمر و ارتقاي بهره وري براي رسيدن به پيشرفت و توسعه مداوم ، را سرحوله ذهن و انديشه خود  قرار داده ايم.

خدمتگذاري
با تاسي از روايت من لم يشكر المخلوق ،لم يشكر الخالق ( رضايت خالق در گرو رضايت مخلوق است) ، بر خود فرض مي دانيم براساس اصل مشتري مداري، صداقت ، رافت،دقت ،سرعت و نظم ، خدمت به جامعه و پاسخگويي به آنان چيزي جز تكليف الهي و وظيفه انساني و قانوني نبوده.

مشاركت و كارگروهي
با تاسي از ايه شريفه " و امرهم شوري بينهم " و اعتقاد به حفظ وحدت و يكپارچگي در سايه خرد جمعي  و مشاركت همگاني و برقراي فضايي سرشار از اعتماد متقابل ، ما را در دستيابي به رسالت خطيري كه در برابر اعتلاي جامعه خويش و همچنين ارتقاي نسل حاضر و نسل هاي آينده بر عهده داريم ، رهنمود مي نمايد .

امانت داري
باور داريم كه خداوند حفيظ ( خود بهترين و بزرگترين امين و نگهبان است ) پس اعتقاد به امانت داري و رعايت انصاف و شايسته سالاري بر مبناي عدالت و پرهيز از تبعيض به عنوان يك اصل موثر در تحقق و دستيابي به اهداف عاليه شركت در سر لوحه كار ما قرار گرفته است  .

دانش افزايي
با الهام از سخن پيامبر اسلام ‹‹ اطلبو العلم من المهد الي اللحد››، همواره در راستاي ارتقاي دانش و افزايش آموخته ها ،  پرورش مهارت هاي فردي و بهبود ديدگاه‌هاي خود تلاش كرده و نوآوري و خلاقيت را سر لوحه انديشه خويش قرار داده‌ايم.

صرفه جويي
اصل كلي جلوگيري از ولخرجي ها و تضييع اموال جامعه، مبارزه با اسراف در اموال و اقتصاد، حركت به سمت اختيار فرهنگ مصرف بهينه، كارآمد و ثمر بخش، ارج نهادن به زنجيره ارزش هاي توليد و مصرف، پيشگيري از بروز ضررهاي اقتصادي كه منجر به عقب ماندگي و وارد شدن لطمه هاي اقتصادي و فرهنگي مي‌گردد و تلاش در جهت حفظ منابع و ذخاير كشور براي نسل هاي آينده، در سرلوحه كار ما قرار گرفته است.

و كلام آخر بر اساس آيه شريفه ‹‹ الم يعلم بان الله يري››، بود و نبود كسي در انجام كارمان دخالت ندارد و همواره در پي رضايت خداوند متعال هستيم.

تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع/  تحليل سيستم ها و مديريت انرژي


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0