پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  باسمه تعالی
    تاریخ تکمیل فرم:  1400/08/01
  (( فرم نظر سنجي مراجعين / بازديدكنندگان منطقه چهار عمليات انتقال گاز  ))
   مراجعين / بازديد كنندگان محترم
  با سلام  و آرزوي لحظات خوش ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات سازنده شما ، ما را به سوي بهبود كيفيت كاري رهنمون مي سازد . لذا خواهشمند است فرم نظر سنجي را تكميل و به واحد روابط عمومي شرکت انتقال گاز تحويل نمائيد.
  1.نحوه برخورد پرسنل با ارباب رجوع را چگونه ارزيابي مي كنيد؟  
  2.سرعت رسيدگي به كارهاي ارباب رجوع را چگونه مي بينيد.  
  3.از سيستم انجام كار كدام واحد رضايت بيشتري داريد؟   
  4.در صورت داشتن انتقادات و پيشنهادات مرقوم فرمائيد.
  
  تحصیلات:    شغل:  
  سن:  
  در صورت تمايل نام و خانوادگي و آدرس خود را بنويسيد.
  نام و نام خانوادگی:    آدرس:  
  ارسال

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0